Mindfulday & Corona

Fijn dat er in deze bijzondere situatie weer ‘live’ trainingen gegeven mogen worden. Belangrijk ook, omdat mindfulness helpt om met stressvolle uitdagingen zoals corona om te gaan. Het betekent wel dat er ook voor de trainingen die Mindfulday geeft, een aantal maatregelen gelden om corona buiten de deur te houden. Deze zijn:

  1. Elke deelnemer wordt voorafgaand aan elke trainingsavond of -dag een gezondheidscheck afgenomen. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:
  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Als een deelnemer bevestigend antwoordt op een van bovenstaande vragen dan is deelname op dat moment helaas niet mogelijk. Afhankelijk van de concrete situatie kijken we naar de mogelijkheden voor een alternatief.

  1. Als een deelnemer tijdens de training coronasymptomen vertoont dan is Mindfulday verplicht om de deelnemer naar huis te sturen.
  2. Ook de trainer blijft thuis bij klachten, in dat geval wordt er een inhaalles aangeboden.
  3. De trainingsruimte wordt zo ingericht dat er 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan zijn.
  4. Voorafgaand aan de training lucht en desinfecteert Mindfulday de trainingsruimte.
  5. Ten aanzien van het materiaal dat wordt gebruikt (stoelen, matjes, kussens, dekens) wordt door Mindfulday en indien gewenst, door de deelnemer zelf gedesinfecteerd. De matjes, kussens en dekens worden apart gehouden voor de betreffende deelnemer gedurende de hele training.
  6. Voorafgaand aan de training wassen trainer en deelnemers hun handen met water en zeep (dat kan op de locatie). Ook is er desinfectiemiddel aanwezig.
  7. Deelnemers kunnen als dat voor hen fijner voelt, handschoenen en mondkapjes dragen. Beiden zijn aanwezig op de locatie.